Úterý 12. ledna

Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodí a rozmnoží.
Jr 23,3 (B21)


Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?
L 15,4


Někdy se cítíme od Hospodina velmi vzdáleni a ve skrytu své duše se ptáme, zda na nás skutečně už zapomněl. Zda je naše sejití z jeho cesty skutečně nevratné a míra našich hříchů nesmazatelná. Ne, ani tehdy, když my na něho zapomeneme, on nezapomíná. Jde za námi ve stopách našich hříchů a volá nás zpět k sobě, a to i tehdy, když se nadále ubíráme špatnou cestou, na níž ztrácíme schopnost slyšet jeho hlas. Hospodin však stojí o každého, kdo mu patří, a nepřestane o něj usilovat, dokud ho k sobě nepřivede zpátky.
Slitovný Otče, nepřestávej nás prosím hledat, i kdybychom stáli na samém okraji světa, ale pro své milosrdenství nás přiváděj zpět k požehnání, k tobě samotnému.

1K 2,11–16 * L 4,38–44

Čtení na 12. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.