Čtení na 12. ledna 2012

Hospodin Gedeóna uklidnil: "Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš." I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj."
Sd 6,23-24


Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
J 16,33


Na okraji oázy rostla mladá palma. Jednou šel kolem zlý člověk, který když viděl malý stromeček, vzal těžký kámen a položil jej do koruny stromku. Kámen seděl v koruně pevně a nedovolil palmě růst do výšky. Proto zapustila své kořeny hlouběji do země. Jednak našla pevnou oporu, jednak její kořeny narazily na pramen, z něhož začala brát sílu. Zakrátko byla nejvyšší a nejkrásnější palmou v celém okolí. Zátěž ji posílila. Ani nás těžkosti nepohltí a nezadusí, když je dokážeme přijmout a budeme hledat oporu v Bohu.

Mk 10,13-16 * 1K 1,26-31

Čtení na 12. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.