Čtvrtek 12. ledna

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.
Ž 103,8


Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem.
Tt 2,11


Hospodina poznáváme jako Boha, který se chce ve své přízni vztahovat k člověku. Takovým způsobem se představil při vyvedení Božího lidu z egyptského otroctví, klíčové události v dějinách Izraele. Tady dává Bůh poznat své skutky, tady projevuje svůj charakter jako Bůh slitovný, když vyvede svůj lid z dvojího sevření. Jako Bůh milostivý je trpělivě vede cestou ke svobodě. Jako Bůh shovívavý se profiluje, když netrestá lid za jeho selhání. Jako Bůh nejvýš milosrdný, když odpovídá na jejich nářek a vybavuje je tím, co potřebují k životu. Nakonec ukázal svou přízeň v Kristu Ježíši: díky němu je cesta ke svobodě otevřena pro všechny lidi.
Pane Bože, děkujeme za to, že tvoje přízeň se vztahuje i na nás.

Ef 1,3-10 * L 5,1-11

Čtení na 12. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.