Sobota 12. ledna

Tyto pronárody poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.
Dt 18,14


Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha.
Ko 1,9-10


Není žádným tajemstvím, že zájem o ezoteriku stále stoupá. Kartářky, léčitelé, jasnovidci a astrologové mají doslova žně. Není pravda, že náš národ je ateistický. Pravdou však je, že místo v Boha věří praktikám, které Hospodin zakazuje: „Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti“ (Dt 18,12).
Ne všechno nadpřirozené pochází od Boha. Vzpomeňte na apoštola Pavla a Silase, jak za nimi ve Filipech jedna věštkyně den co den vykřikovala: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.“ Lepší reklamu si nemohli přát, jenomže „Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: ‚Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!‘ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil“ (Sk 16,17-18).
Pane, pomoz mi hledat tvou vůli a důvěřovat ti za všech okolností.

Za 8,20-23 * Gn 7,1-16

Čtení na 12. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.