Neděle 7. srpna, 11. neděle po Trojici

Kde jsou tví bohové, které sis udělala? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas.
Jr 2,28


Váš učitel je jeden, Kristus.
Mt 23,10


Na co zavěsíš své srdce, to je tvůj [skutečný] Bůh, píše Luther ve Velkém katechismu. A někdy to, žel, nebývá ten, kterého v neděli vyznáváme v kostele jako svého jediného Pána. Peníze a jiné statky, životní ambice (naše vlastní nebo ty, které vkládáme do svých dětí) nebo sliby politiků, že "bude líp", často formují naši představu o budoucnosti mnohem výrazněji než křesťanská víra.
Prorok Jeremjáš připomíná s hořkou ironií svým spoluobčanům, že jejich falešné jistoty nefungují; judský lid se o tom však musí potupně přesvědčit sám uprostřed národní katastrofy. Vyhnancům v Babylóně zbude jen víra. Ale opravdu "jen"?
Pane Ježíši, buď ve zmatcích tohoto světa naším jediným vůdcem, abychom rozeznali, co pomíjí a co přetrvá.

L 18,9-14 * Ef 2,4-10 * Ž 119,41-48

Čtení na 7. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.