Sobota 14. ledna

Jsi mé útočiště.
Ž 91,9 (B21)


Jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané.
Žd 6,18


Útočiště není místem útoku; je místem útěku. A žalmista vyznává: k Hospodinu je možné se utéci, najít u něj azyl, schoulit se. V nebezpečí, v neštěstí. Jeho vyznání ale není samoúčelné, žalm zná také odpověď na takové vyznání: Hospodin tě vysvobodí, přikryje, nestane se ti nic zlého, na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. A to je ujištění, které mají slyšet i všichni další, kteří se budou připojovat k žalmistovu vyznání. Je to ovšem ujištění, které se může stát i svodem, kdybychom chtěli Boha zkoušet.
Hospodine, děkuji, že k tobě se smím hlásit a u tebe hledat útočiště.

Mt 6,6-13 * L 5,17-26

Čtení na 14. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.