Pondělí 27. listopadu

Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.
1S 2,8


Svého Syna ustanovil dědicem všeho a skrze něho stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je.
Žd 1,2-3 (B21)


Představme si člověka, který stojí pod střechou a pošetile nařezává pilíře, které ji nesou. Když přeřízne první, druhý, třetí pilíř, zdánlivě se nic nestane. Ale v jeden moment už zbylé pilíře konstrukci neudrží a střecha spadne pošetilci na hlavu. Stejně tak je to se světem - zapomínáme-li na Boží přikázání, na lásku ke Stvořiteli a lásku ke svému bližnímu, podřezáváme pilíře, na kterých je založen celý svět. Můžeme se pak divit, když nám spadne na hlavu?
Všemohoucí Bože, dej mi sílu, abych ve tvém stvoření dokázal spíše stavět než bořit.

Žd 12,18-25 * 1Te 5,1-11

Čtení na 27. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.