Sobota 27. listopadu

Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.
Ž 17,7


Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
1Te 5,23


David má smělost vyzývat Hospodina, aby ukázal svoje mimořádné divy. Modlí se za projevy Boží přízně, vyzývá Boha, aby dosvědčil svoji laskavost. A to takovým způsobem, aby se on i ostatní mohli divit. Nám to může připadat troufalé, ale Davidovi ne. Vždyť jsou to divy Božího milosrdenství, skutky ukazující Boží charakter. David znal svého Boha. I apoštol Pavel znal důvěrně Hospodina a věděl, že je Bohem pokoje, proto s důvěrou prosí za zachování (i našeho) ducha, duše i těla až do Kristova příchodu. Oba měli vyzkoušeno, že Bůh zachraňuje ty, kdo se k němu utíkají před útočníky.
Bože, kéž se utíkám vždy k tvojí pravici, nikam jinam!

Zj 21,10–14.21–27 * 2Te 3,6–18

Čtení na 27. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.