Čtvrtek 5. srpna

Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův.
Jr 23,28


Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
1K 2,4–5


Jeremjáš si bere na mušku prorocké sny. Snílci z povolání prorokují, co se stane v budoucnu a jak sen správně vyložit. Ostatně, takové proroky máme ve veřejném životě taky. I dnes bychom řekli, že takový prorok jen mlátí prázdnou slámu a na jeho řečech není kolikrát ani to zrnko pravdy. No právě. K čemu snění, sláma zrní nedává. To, co člověka nasytí, je Hospodinovo slovo. V něm leží tvrdé a syté zrno skutečnosti a vždycky je teď a tady. Není třeba čekat, zda se naplní, nebo nenaplní jako ony předpovědi. Sny nás mohou pobavit, ale Jeremjáš doporučuje: V životě se zařiďte podle Božího slova.
Pane Bože, prosím tě, ať rozeznám zrno od plev.

1K 9,16–23 * 2Kr 2,1–18

Čtení na 5. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.