Neděle 3. října, 18. neděle po Trojici

Hospodin řekl: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města?“
Jon 4,10–11


Pán je plný soucitu a slitování.
Jk 5,11


Máme nové sousedy. Jsou jiní než my – starousedlíci. Svým chováním a hlučností nás obrali o klid. Svátek nesvátek, neděle neneděle, všední den, všechno jedno. Sousedka odnaproti nechala strom, který každoročně dávala upravit, bujnět, aby tlumil nadměrný hluk. Já jsem si řekla, že jim napíšu list, abych jim vysvětlila, o co všechno nás připravili. Ale pak jsem se zamyslela a došlo mi, že místo soudu můžu udělat něco jiného. Budu se za naše sousedy modlit.
Nebeský náš Otče, shlédni laskavě na všechny bloudící a hledající.

Mk 8,1–9 * 2K 9,6–15 * Dt 8,7–18

Čtení na 3. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.