Neděle 28. listopadu, 1. adventní neděle

Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl.
Ž 119,76


V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním.
L 2,25


V životě hledáme potěšení v mnoha věcech, ale často jsme nakonec zklamáni, přestože řada z nich vypadala zprvu slibně. Možná i proto, že namísto potěšení hledáme častěji spíš rozptýlení. Žalmista jde úplně jiným směrem. Hledá potěšení v projevech Božího milosrdenství vůči sobě. Nebojí se o ně žádat. Ví, že je potřebuje. Nekochá se sám sebou či vlastní zbožností. Jan Karafiát ve svém Katechismu hned na začátku vyznává, že jeho jediným potěšením v životě i smrti je to, že nepatří sám sobě, ale Kristu. Stařičký Simeon, veden Duchem svatým, vyhlížel stejným směrem. Příchod Krista na tento svět byl největším projevem Božího milosrdenství.
Duchu svatý, veď nás ke Kristu!

Mt 21,1–11 * Ř 13,8–12 * Za 9,9–10

Čtení na 28. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.