Čtení na 8. dubna 2011

Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí.
Ž 37,8 B21


Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Jk 1,19


Rozdíl mezi lidmi, kteří mají Pána Ježíše ve svém srdci a těmi, kteří ho nemají, můžeme vidět i na jejich sebeovládání. Jak jednoduché je dát průchod tomu, co nám přijde na mysl! V prchlivosti. V zápalu hněvu. V zlosti. V nepochopení. V projevování svých názorů. A pak k tomu dojde: Hodíš rukou? Roste v tobě ještě větší hněv? Neřešíš to? Jsi-li Boží dítě, ozve se v tobě Duch svatý. A tehdy pochopíš, že jsi nejednal správně. Máš ze sebe špatný pocit, je ti strašně, cítíš se bídně. Tento stav nemáš rád. Trápí tě to. - Bible nás varuje: Poslechni její slova, zapiš si je na tabuli svého srdce a nos je stále při sobě. Žehnám ti ve jménu Pána Ježíše Krista, abys jednal jeho pokojem.

J 10,17-26 * 1S 31,1-13

Čtení na 8. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.