Pátek 8. dubna

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
Dt 31,8


Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Ř 8,38.39


Člověk se často obává, co bude zítra, co ho čeká, co ho nemine. Boží slovo je plné povzbuzení. Jako by nám Pán Bůh pořád dokola říkal: Člověče, neboj se, nestrachuj se, nedělej si starosti o to, co budeš zítra jíst, kde budeš zítra spát, kde na to všechno vezmeš peníze. Neboj se o svůj život. Já ti dám, co potřebuješ. Postarám se nejen o tebe, ale i o tvoji rodinu, o tvé děti i vnoučata. Slyším tvé modlitby. I když se ti to možná někdy nezdá, jsem s tebou, s mou pomocí můžeš počítat. Spoléhejme na Hospodina, jeho zaslíbení jsou pravdivá.
Pane, vezmi prosím všechen můj strach, všechny obavy, které mám, a posilni prosím moji důvěru v tebe.

1P 2,1-10 * 1P 3,13-17

Čtení na 8. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.