Čtvrtek 8. dubna

Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“
Gn 3,9–10


Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.
Žd 4,13


Není pochyb o tom, že hřích nás vzdaluje od Boha. Boží blízkost, ve které nám bylo tak dobře, je nám najednou nepříjemná. Bůh se nás však nevzdává a hledá nás. Dokonce na nás volá. Často podobně jako Adam v Ráji hledáme výmluvy. Adam a celé lidství na to těžce doplatili.
Protože se nás Bůh nevzdal definitivně, poslal nám svého Syna, který nás přišel hledat a volat nás hlasem člověka. Přišel, aby sám zaplatil za naše hříchy. Když se nám někdy stane, že zhřešíme, že svým myšlením nebo jednáním zarmoutíme Ducha svatého, neutíkejme od Boha, ale utíkejme se k němu.
Pane, chraň mě před pokušením zatajovat svůj hřích a schovávat se před tebou.

J 21,1–14 * Ko 1,1–14

Čtení na 8. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.