Čtení na 8. dubna 2015

Též jejich synové, kteří zákon ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny.
Dt 31,13


Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží."
L 18,16


Považují dnešní lidé existenci a běh vesmíru i vlastního žití za Bohem danou skutečnost? Za živoucí zákon pravdy, jehož realitu a pravidla je třeba poznat, přijmout a předat potomstvu? Co tedy znamená učit se bát Hospodina a proč se má někdo učit trvalému strachu z Boha? V biblickém smyslu nejde o strach, ale o respekt před Bohem a jím daným řádem. Povědomí o tom, že když se mu vymknu a nebudu ho respektovat, mohu se minout se životem a takto již zůstat napořád. Přírodní zákony se lidem respektují lehce, ale etické už hůře. Přitom když vyjedou do ulic ve svém autě, berou všechny dopravní značky velmi vážně. Respektují je a vyžadují to také od ostatních. Orientují se podle nich a jsou přesvědčeni, že bez nich by to nešlo. Takto uvažujeme o našich lidských, jistě prospěšných pravidlech a učíme je sebe i naše potomky. Když jde ovšem o Boží řád, jsme ochotni tolerovat neznalost i nezájem našich dětí - není to zvláštní?
Opomněl jsi Skálu, která tě zplodila, zapomněls na Boha, který tě v bolestech zplodil?

1K 15,35-49 * Ř 12,3-8

Čtení na 8. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.