Čtení na 8. dubna 2012

Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku.
Iz 53,7


Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.
1K 15,20


Hrob je prázdný! Slyšíte? Nebojte se! Slyšíte správně. Radujte se! Chvalme Hospodina. Stalo se, co řekl. Už neplačme, že nejsme s Ježíšem. Byl vzkříšen. Znovu ho uvidíme. A budeme s ním věčně. "Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí" (1K 15,22 B21).
Pane Ježíši, děkuji ti, že si znovu i dnes mohu připomínat ten den, v který tě učedníci a ženy hledali v hrobě a kdy ses jim ukázal zmrtvýchvstalý. Děkuji za to, co jsi pro mne podstoupil. Amen.

Mk 16,1-8 * 1K 15,1-11 * Mk 16,1-8

Čtení na 8. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.