Sobota 8. dubna

Pijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí.
Am 6,6 (B21)


Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Ga 6,2


Solidarita, soucit. Hrají v mém životě roli? Dnes se mohu zamyslet, jestli se nepodobám člověku, o kterém mluví prorok Ámos. I my máme většinou dostatek pití, jídla, kosmetických prostředků. Nevede nás to k lhostejnosti k osudu druhých? Neplatí o nás přísloví "Sytý hladovému nevěří"? Snad jsme právě díky půstu vnímavější k sobě, ale i k dění kolem nás. Snad jsme citlivější, pozorní, snad jsou naše srdce vnímavá a naše oči otevřené. Když se rozhlédnu kolem sebe, co vidím? Čí trápení se mě dotýká? Mohu svým životem šířit v tomto světě spravedlnost, pokoj?
Pane, prosím, dej mi odvahu být nablízku těm, kteří to potřebují.

L 18,31-43 * L 22,54-62

Čtení na 8. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.