Čtení na 17. září 2011

Služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí; vždyť jsou jen nicotou.
1S 12,20.21


V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
Ř 12,11


Prorok Samuel již zestárl a vydává Izraeli svědectví, že svou službu Hospodinu nezneužil pro osobní zisk (1S 12,2-5). Zárověň lid vyzývá, aby sloužil Hospodinu celým srdcem a neuchyloval se k nicotám. Kéž je i naše služba Pánu konána ze srdce naplněného Boží láskou. Kéž nás v té službě vede Duch svatý a pomáhá nám povznést se nad okolnosti vezdejšího života. Je-li naše srdce v nebi, pak Pán povede i naše kroky na zemi.

Iz 57,15-19 * Mt 15,1-20

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.