Sobota 17. září

Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina.
Ž 115,11


A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Ř 5,5


Dnes se moc nenosí slovo strach. Bát se někoho, to je přece projev malosti nebo nedokonalosti. Vždyť my jsme lidé 21. století, kteří nemají strach z ničeho a z nikoho. Vlastně si můžeme dělat, co chceme. Ale to je velice zavádějící. Bát se Hospodina, to je projev úcty a absolutní závislosti. Bez něho bychom přece nebyli, bez něho by nebylo nic. On je zde jako jedinečný a milující Otec, který pro nás chce věčné dobro. Bát se Hospodina, to je úcta k němu a obava ho zarmoutit. Vždyť on má na mysli naše věčné dobro. Náš skutečný smysl života v jeho království. On naplňuje naše nejvnitřnější touhy. On je s námi stále, až do skonání věků.
Pane, chci se tě stále bát zarmoutit a doufat v tebe. Chci být naladěn na tvůj hlas.

Ř 4,18-25 * Jr 21,1-14

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.