Čtvrtek 17. září

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.
Iz 41,13


Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“ Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho.
Mt 14,30–31


V opravdu těžkých životních situacích mizí pevná půda pod nohama. Tváří tvář smrti a lidské pomíjivosti, v nemoci, v tísni zaviněné nepřítelem, ale také při vědomí vlastní viny, vzdálenosti od Boha a Božích věcí na člověka doléhají pochybnosti. Když životní jistota zakolísá, člověk se ptá po smyslu. Dostavuje se strach. Nejen do těžkých chvil, ale do celého lidského života zaznívá Boží hlas a jeho zaslíbení. Kristova natažená ruka nás uchopí a přenese do jeho blízkosti. Jen spolehnutí se na Hospodina nás chrání před pádem do temných hlubin rozbouřených vod, utopením a zánikem. Nemusíme se bát volat k Bohu o pomoc, zachrání nás!
Otče náš, v důvěře k tobě voláme, prosíme, zachraň nás.

1Pa 29,9–18 * 2K 5,11–21

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.