Úterý 17. září

Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží.
Sf 3,9


Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.
Žd 12,28


Úcta a bázeň. Někteří autoři novozákonních spisů zdůrazňují, že jako křesťané jsme rozkročeni mezi naším poutním hostováním v pozemské církvi (se všemi klady i zápory) a mezi královstvím nebeským. Naše srdce tu už není cele, ale s očekáváním a radostí si pomalu zvyká na ono neotřesitelné (stabilní, pevné) nebeské území. Na této zemi a v této pozemské církvi nejsme proto, abychom se podle sebe realizovali, ale abychom onu naději účasti na nebeském království předali dál. Pokud to budeme dělat s bázní vůči Bohu a s úctou k němu, pak budeme mít i úctu k lidem kolem sebe. I pro ně potom bude platit, že je Bůh nakonec očistí a budou spolu s námi volat Hospodinovo jméno.
Hospodine, vyrovnáváme-li se s naším úkolem s bázní a úctou, tehdy nás přibližuješ Božímu království. Smiluj se, prosíme, když bázeň a úctu nemáme. Amen.

Sk 21,8-14 * Žd 2,1-9

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.