Pondělí 17. září

Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem a já jim budu Bohem.
Ez 37,23


Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.
Zj 1,5–6


Lidé hledali ztracenou zahradu Eden již od dob, kdy je z ní Bůh vyhnal. Místo toho nalezli jen pláň v zemi Šineáru a rozhodli se tam zbudovat věž, jejíž vrchol bude v nebi. Jejich záměr byl megalomanský. A jejich dílo bylo tak velkolepé, že Bůh musel sestoupit z nebe, aby vůbec viděl tu směšnou nicotnost. A tato situace se v dějinách opakuje stále. Lidé osidlují nové země a budují pyramidy, zikkuraty a mrakodrapy. A Bůh stále a stále sestupuje, aby ty nicotnosti viděl a aby lidem připomínal, že jediný domov, který mají a kde mohou být skutečně šťastni, je u Hospodina.
Pane, prosíme tě, dej nám sílu, abychom vše činili pro slávu tvého, a nikoliv svého jména.

Ř 6,18–23 * Kaz 4,17–5,6

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.