Čtení na 17. září 2012

Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě.
Ez 18,27


Trpělivostí Pán poskytuje čas ke spáse.
2Pt 3,15


Kolik lidí obviňuje Boha za utrpení, války, nespravedlnost a útlak, jež uprostřed našeho světa prožíváme, a přitom zapomíná, že Bůh dal přikázání právě proto, aby k tomu nedocházelo. Jenomže my si Boží přikázání nebereme příliš k srdci. Toužíme po zisku, pro který jsme ochotni Boží směrnice přestupovat. Sebe považujeme za spravedlivé a bezchybné vždycky a druhé obviňujeme. Vlastní přestupky nepřipouštíme a Božímu vedení se podřídit nechceme. Takový postoj nás zbavuje schopnosti odpouštět, projevovat milost a konat milosrdenství. Dnešní texty nás nabádají, abychom si tyto přestupky uvědomili a prosili Pána o odpuštění. To je jediná cesta do věčnosti.

Fp 4,8-14 * Jr 20,7-18

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.