Čtení na 17. září 2015

Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě.
Ž 139,5


Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
2Te 3,16


Náš žalmový verš v ekumenickém překladu nezní moc povzbudivě, pokud ho nepochopíme jako sevření do náruče milujícího Boha. Ani kraličtí překladatelé ho nepřeložili nejlépe: "obklíčils mne". Snad nejsrozumitelnější je anglický překlad NIV: "obklopuješ mne". Pak i tu Boží dlaň můžeme chápat jako ochranu, ne přimáčknutí. S tím souzní epištolní text o Božím pokoji a blízkosti. Ano, kdykoliv se snažíme před Pánem se schovat nebo utéct, zdá se nám, že jsme sevřeni a obklíčeni (Ž 139,7-12). I žalmista se toho nejdřív leká, ale pak blaženě vyznává: "Jak si vážím divů, které konáš, Bože... Sotva procitnu, jsem s tebou" (vv. 17-18). Nikdy nezapomenu na prosté, osobní vyznání manželčiny maminky. Na otázku staršovstva, proč se chce stát členkou církve, odpověděla: "Já jsem celý život před Pánem Bohem utíkala, ale už nechci."
Pane Bože, už před tebou nechci utíkat a uhýbat. Je mně dobře ve tvé blízkosti.

L 10,38-42 * Mt 18,15-20

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.