Čtení na 9. října 2011

Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
Iz 60,1 B21


Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
1Te 5,5-6


Vstávej, nespi! I křesťanovi se může stát, že zaspí z pohodlnosti, zklamání a z různých jiných důvodů. V podobenství o desíti pannách čteme, že všechny usnuly a proto je volání: "povstaň, zasvěj se," aktuální i toto nedělní ráno. Jsme syny a dcerami světla. Všichni máme zopovědnost nést světlo, svědčit o své víře a lásce, jíž milujeme Boha, protože je toho hodna. Dnes, kdy je čas jít na bohoslužby, záleží na každém jednotlivci. Do které skupiny se zařadíš? Mezi pozorovatele, kteří všecko vědí, ale zůstávají spát, nebo mezi ty, kteří svoje dary dávají do služby uctívání? Naše bdělé a střízlivé uctívání svítí jako světlo a ukazuje na Hospodinovu slávu. Pane, nechci spát Chci chodit hodna povolání, jímž jsi mne povolal a nést tvoje světlo.

J 11,1(2)3.17-27(41-45) * 2Tm 1,7-10 * Ž 114

Čtení na 9. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.