Středa 9. října

Budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel.
Gn 35,3


Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Ef 5,20


Jákoba většinou vnímáme jako člověka, kterého to hodně stálo, než si vysloužil Ráchel. Jeho cesty nebyly vždy spravedlivé, a přesto s ním Hospodin vždy byl na cestě, kterou šel. I s námi chce být a je s námi, i když nejdeme zrovna úplně podle jeho představ. Jákob se vydal na cestu víry, toužil žít s Bohem, chtěl mít jeho požehnání. Chtěl, aby Bůh stál na jeho straně, protože věděl, že to je to nejlepší, co v životě může mít. I my můžeme putovat s Hospodinem, volat k němu a čekat na jeho zásah v našem životě. Oltář stavět nemusíme, Bůh chce naše celé srdce, celý náš život. Dáme-li se cele Bohu, zažijeme ho v jeho slávě, velikosti, milosrdenství a moci. Možná dnes, možná zítra, ale rozhodně to bude Bůh, kdo bude jednat - a my mu vzdáme chválu i čest.
Bože, nauč mě chodit po tvých cestách, abych zakoušela tvé působení ve svém životě a vzdala ti chválu i čest.

Sk 9,36-42 * Mt 21,23-27

Čtení na 9. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.