Pondělí 9. října

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Kaz 3,1


Petr mu řekl: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví.
L 9,33


Každý člověk má na zemi dva důležité dny: den narození a den odchodu na věčnost. Mezi těmito dvěma jsou další: dny nástupu do školy, svatby, narození dětí a další. Některé dny jsou určené Bohem, některé si můžeme určit sami. O všech našich věcech Bůh ví, protože se mu nic nevymklo z rukou. Lidé tady na zemi se chvíli radují, chvíli pláčou, ztrácejí nebo hledají... Každý člověk má po celý život čas hledat svého Stvořitele, svého Boha, který zve do radostného vztahu se sebou. Ježíš Kristus přišel a zemřel na kříži, aby zachránil všechny hříšníky, kteří jdou do záhuby. Daruje radost ze spasení a z nového vztahu s ním. Pozemská smrt je pro věřícího odchodem do věčné radosti s Bohem v nebi.
Děkujeme, Boží Beránku, že jsi nás svou dobrovolnou smrtí zachránil. Děkujeme, náš Otče nebeský, že jsi obětoval svého Syna, abychom se jako tvé děti mohli radovat ze záchrany.

Žd 11,1-7(8-10) * L 16,1-9

Čtení na 9. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.