Čtení na 10. října 2011

Hospodin, tvůj Bůh, znal tvé putování touto velikou pouští.
Dt 2,7


Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
J 6,48-50


Nikdo nechápe, čím procházíš? Hospodin ví o té poušti a o všem, co prožíváme. Zjistila jsem, že nejen o všem ví, ale ochraňuje nás a vede. Všechny ty těžkosti poslouží k tomu, abychom poznali jak své meze, tak i skryté komnaty, jež musíme Ježíši otevřít. Klepe i dnes a čeká, zda ho pustíš dovnitř, aby tě nasytil a přitáhl blíž k sobě. Jen v něm jsi totiž dokonalý svatý, čistý a připravený pro každý dobrý skutek. Pane, chci dnes strávit den v tvé přítomnosti a mít z tebe víc. Chci převzít tvůj pohled na poušť, jíž mám jít, abych byla schopna vidět, jak mne měníš a připravuješ ne setkání s tebou ve tvém království.

Ř 6,18-23 * Mt 21,12-17

Čtení na 10. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.