Čtení na 9. října 2012

Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil.
Ex 15,1


Bůh nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti.
Ef 1,5-6


Mojžíš spolu s izraelským národem opěvují, chválí a uctívají Boha. Čím se Bůh proslavil? Vyvedl svůj lid z otroctví a nevídaným způsobem ho provedl Rudým mořem. Pro Izrael to byla mimořádná cesta záchrany, pro egyptské vojsko to však byla cesta smrti. Takto Bůh zachránil Izrael před krutým otroctvím. Proto ta oslava Boha. Druhý text z Nového zákona říká, že Bůh nás vysvobodil z otroctví hříchu skrze svého Syna. Stali jsme se Božími dětmi. Máme darovaná privilegia Božích synů. Což nás to může nechat lhostejnými? Vzdej Bohu chválu za jeho dokonalou milost!

1Tm 1,1-8(9-11) * Jr 43,1-13

Čtení na 9. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.