Čtení na 23. května 2012

S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův!
Ž 46,8 B21


Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
Ř 3,23-24


Křesťanská naděje je naděje pro všechny křesťany. Pro křesťany slavící, hřešící i truchlící. A je to naděje i pro nekřesťanskou existenci. Je to naděje pro svět, ve všech jeho situacích, ve všech jeho výšinách i hlubinách. Ať už o tom svět ví, nebo ne, ať už si to člověk právě uvědomuje, nebo ne. A my, křesťané, jsme součástí tohoto světa. Tady žijeme a sem patříme. Nikam jinam. Jsme součástí světa, který sténá, který má své mouchy, ale také světa, který má naději a ve kterém je s námi Bůh zástupů. A máme naději v Bohu, který skrze Krista a svého Ducha obepíná naši minulost, přítomnost i budoucnost. Takže se skutečně můžeme "chlubit" jako žalmista či apoštol Pavel. Ovšem ne tím, že máme víru, že máme milost či nějaké jistoty. Ani tím, že jsme křesťané. Můžeme se chlubit tím, že patříme do tohoto světa, že jsme jeho součástí. Protože tento svět má naději. Celý. Tak na to nezapomeňme ve všech situacích nejen tohoto dne.

L 12,8-12 * Tt 1,1-16

Čtení na 23. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.