Středa 23. května

Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.
Př 16,32


A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.
Ř 14,19


Ten verš zve k pokoře. Co je to pokora? Třeba elegance duše. Jsou lidé, kteří ctí zásadu Co na srdci, to na jazyku neboli Z mosta do prosta. Jsou vždy slyšet. V diskusích na poradách se hlásí o slovo jako první. Jsou slyšet na zastávkách, před obchody, ve vlacích. Mají ten správnější ze správných názorů nebo postojů. Umějí dobře umýt záda, když chtějí. Co s takovými? Těšíme se na konec. Na konec té porady. Netrpělivě vyhlížíme trolejbus, chceme být co nejdříve obslouženi u pokladny. Prostě zmizet. A potom jsou tací, kteří víc poslouchají. Když mluví, tak ne zeširoka. Váží slovo. V jejich řeči není stopa po bohatýrství, necítí se být řediteli zeměkoule. Takoví vyzařují onu eleganci duše. Jak obstojím já?
Pane, pomoz mi, aby z mé duše vždy vyzařovala radost, shovívavost a láska.

Ef 3,11–14 * Žd 10,19–25

Čtení na 23. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.