Čtvrtek 23. května

Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.
Jr 15,16


Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.
L 11,28


Takové je vyznání proroka Jeremjáše, statečného Božího svědka. Nežije si v pohodlném zátiší poklidné doby, není úspěšně přijímaným prorokem Hospodinovým. Nese Boží slovo a k tomu snáší trápení doby, lid je sužován moábským nepřítelem. I prorok naříká nad těžkým údělem svědka Božího. Ale po nářku je připraven přijmout úkol, Boží slovo mu ukazuje cestu. A tak prorok vzpomíná, jak se z Božích slov radoval a veselil. Ze samoty vlastního klidu i v zoufalství se stává kazatelem lidu. A ujišťuje sebe i druhé: „Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“ I o něm platí Ježíšova slova: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“
Pane Ježíši Kriste, děkujeme za odvahu k naději a touhu zvěstovat tvá slova o odpuštění a Boží lásce.

1K 14,6-9.15-19 * 2S 18,1-18

Čtení na 23. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.