Čtvrtek 23. května

Hlas toho, jenž praví: "Volej!" I otázal se: "Co mám volat? Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky."
Iz 40,6-8


Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
L 21,33


Jednou z nejvíce žádaných hodnot dnešního světa je čas. Můžeme ale také říci, že je to hodnota, se kterou umíme nejméně hospodařit. Chtěli bychom ho někdy zastavit, případně vrátit, ale nic takového neumíme a nikdy umět nebudeme. Proto je na místě výzva k zamyšlení a také vyhodnocení našeho hospodaření s časem. Zdá se, že pomíjitelnost činnosti člověka vlastně snižuje nebo zcela zbavuje hodnoty jakékoliv lidské konání. Přesto tomu tak není. Pán Bůh do jisté míry nabízí člověku nepomíjitelnou platformu pro jeho život. Pokud konáme v souladu s Boží vůlí, stavíme na jeho Slovu a konáme na podnět jeho Slova, překračujeme dimenze pomíjitelnosti a stáváme se součástí požehnané věčnosti.
Díky, Bože, že se ujímáš pomíjivého člověka. Amen.

Sk 11,1-18 * Sk 3,17-26

Čtení na 23. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.