Pondělí 23. května

Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu.
Lv 19,32


V úctě dávejte přednost jeden druhému.
Ř 12,10


Zdravá církev je jako vícegenerační rodina; je v ní tudíž neustálé riziko mezigeneračního konfliktu způsobeného rozdílnými světy, ve kterých dotyční vyrůstali, různými hodnotami i zkušenostmi. V Bibli najdeme pestrou škálu textů, které k tomuto tématu mají co říci. Máme tu výzvy pro mladé, aby starší ctili, vážili si jich a dali jim to patřičně najevo, jak to čteme v dnešním textu. Najdeme i doporučení pro staré, aby naslouchali mladým, kteří také mohou mít moudrost danou Božím Duchem. Příkladem těchto mladíků jsou Elíhú z knihy Jób nebo Timoteus. Klíčovou vlastností pro obohacující soužití starších i mladých je pokora, se kterou dává jeden přednost druhému. Nikdy totiž nevíme, jestli k nám Bůh nemluví právě skrze člověka, od kterého bychom to nečekali.
Bože, dej mi úctu k mému bližnímu.

Ex 3,13-20 * 1K 11,27-34

Čtení na 23. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.