Čtení na 23. května 2015

Nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.
Ž 25,3


Jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
1P 1,8-9


Život víry nikdy nebude jednoduchý. Je v něm dostatek místa pro všechny dobré situace, ale taky pro dost různých zkoušek. Když má někdo stále dobrý život, žádnou naději nepotřebuje. Naděje patří do situace, která je nad naše síly. Je dobré využít pomoc našich nejbližších. Bible mluví o naději, kterou může dávat jenom Bůh. A tak se naučme v každé těžké chvíli zavolat na pomoc Boha, důvěřovat mu a dosvědčovat, v jak mocného a svatého Boha věříme. Poznávejme jeho pomoc a lásku, a budeme jásat nevýslovnou radostí nad vznešeností našeho Spasitele. A na této cestě víry nakonec dosvědčíme i naplnění poslední naděje, a to je cíl naší víry - spasení našich duší.
Nebeský Otče, děkuji, že vidíš všechny těžké situace, kterými dnes budu muset projít. Děkuji za radost a novou naději, že mě zase vítězně provedeš každou svízelnou situací..

Za 4,1-14 * Fp 4,10-23

Čtení na 23. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.