Čtení na 23. května 2011

Vložil jsem na svého služebníka svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.
Iz 42,1


Přijmete moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky.
Sk 1,8 B21


Pán Bůh plní všechny své sliby. Splnil i zaslíbení, že na své služebníky vyleje Duch svatého. Církev se dnes nachází v době mezi vylitím Ducha a druhým příchodem Krista. Jsme pověřeni velkým posláním. Duch svatý přišel proto, aby nás zmocnil ke svědectví o Ježíši Kristu. Už ve Starém zákoně vidíme Hospodinův zájem o pohanské národy. Prorok Jonáš byl prvním misionářem vyslaným k pohanům. Duch svatý vystrojuje Kristovy učedníky ke svědectvím, že Ježíš zemřel za hříchy všech lidí, zlomil moc ďábla, přemohl smrt, vstal v oslaveném těle a jako Pán se ujal vlády v nebi. Bůh je schopen použít i naše chatrná a roztřesená slova k dobrému svědectví!

Jk 1,17-25(26.27) * 2S 15,13-37

Čtení na 23. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.