Čtení na 11. července 2012

Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy.
1S 7,3


Kde máš poklad, budeš mít i srdce.
Mt 6,21 B21


Znám dost lidí, pro které je nepohodlné zaujmout jednoznačné stanovisko. Znám tak trochu i sebe. Zaujmout jednoznačné stanovisko znamená něčemu (či někomu) říct "ano", jinému říct zase "ne". Vždyť ani sami nemáme rádi člověka, který to "hraje na obě strany". Obrácení k Bohu znamená bez výjimky odvrácení se od hříchu. Říkáme tomu pokání. Obrácení k Bohu provází i nová důvěra v Boha. Přeji ti dobré cesty dnešního dne s tváří a srdcem obráceným k Otci i Pánu Ježíši.

Ez 2,3-8a * Mi 6,1-8

Čtení na 11. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.