Čtení na 13. srpna 2012

Toto praví Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou.
Jr 2,2


Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.
Zj 2,10 B21


Šel jsem kolem tebe, uviděl jsem tě, a hle, byl právě tvůj čas, čas milování. I rozprostřel jsem na tebe svůj plášť, přikryl jsem tvou nahotu. Pak jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu, je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou (Ez 16,8). Vzpomínáš, kdy Bůh šel kolem tebe a poprvé jsi ucítil/a jeho lásku? Jaká byla tvoje první láska? Byla to láska, která tě naplnila hlubokou radostí, citem, že bys vyletěl až do nebes? Bůh říká: "Vzpomínám si na tvou lásku!" Byla to láska plná vděčnosti a něhy? Jakmile vyprchá z našeho života vděčnost, zabředáme do nespokojenosti. Rozhodni se, jak chceš dnešní den prožít. Spokojeně, nebo nespokojeně? Jestliže spokojeně, začni s vděčností. Buď vděčný Bohu, buď vděčný každému, koho potkáš. Buď vděčný motýlu za krásu i nepříteli za poučení. Buď vděčný za prohry i za výhry, za nemoc i za zdraví. Všechno napomáhá k dobrému milujícím Boha.

Ř 11,1-12 * Mk 8,1-9

Čtení na 13. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.