Čtení na 13. srpna 2015

Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze.
Ž 147,5


Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.
Ř 8,28


Text žalmu jinými slovy říká, že Bůh je zcela jiný než my. A ta odlišnost bude pro nás vždycky výzvou. A přesto může znít abstraktně, když řekneme, že Bůh je jiný než my. Na jedné straně my lidičkové, kteří všechno vidíme jen z omezené perspektivy našeho lidského mraveniště a souvislosti nedohlédáme. A na druhé straně on jako ten vševědoucí a mocný. Žalmista dává povzbuzení, že Pán Bůh se nedá nikdy unavit, zahnat do kouta tou naší "realitou". Takový je Bůh, jehož myšlení obsáhnout nelze. Ne Bůh vzdálený, který by nám dával najevo svou vlastní převahu, jak on všechno vidí ze svého nadhledu, zatímco my si nevidíme ani na špičku nosu, ale Bůh, který jde ve své lásce k nám až za hranice toho, co si sami dovedeme představit.
Děkuji, Pane, že tvé myšlení a tvé cesty převyšují moje cesty, možnosti, poznání i uvažování.

Ř 11,13-24 * Mt 10,40-42

Čtení na 13. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.