Sobota 13. srpna

Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.
Jon 3,9


Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
1J 1,9


Až trnu úžasem, když zase mohu číst slova dnešního starozákonního hesla, slova pokání ninivského krále a vůbec celého města Ninive, jež zaznívají po tvrdém slově Božího zákona (a odsudku), které pronesl prorok Jonáš. Nejsou to totiž vůbec slova, která samozřejmě očekávají Boží odpuštění (onu Bonhoefferovu "lacinou milost"), nýbrž slova, která se obracejí k Hospodinu s nadějí, ale i s vědomím Boží svrchovanosti (s vědomím "drahé milosti").
Novozákonní janovské heslo pak věc krásně dokresluje radostným ujištěním, že ten, kdo se upřímně kaje, rozhodně smí doufat v Boží milost.
Pane, buď nám milostiv.

Iz 26,1-6 * Mk 8,27-33

Čtení na 13. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.