Čtení na 11. září 2012

Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.
Ž 139,4


Dobré skutky jsou zjevné; a pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skryty.
1Tm 5,25


Pomysleme na pronikavý Boží pohled a náskok, který před námi má. Ještě jsme ani myšlenku nevyslovili a on už ví, co chceme říct. Ještě jsme nic neudělali a on už zjevuje, jak to bude vypadat a jestli to bude dobré nebo k ničemu. Je nádherné pouštět se do věcí a rozbíhat svůj den s vědomím, že i sám Pán se těší na to, jak to všecko dopadne. Ve své velké dobrotě nás varuje a napomíná a nastavuje zrcadlo našim skutkům, abychom poznali cestu spravedlnosti. Bůh až do nejzazší míry respektuje naši svobodu a neláme naši vůli. I Pavel píše Timoteovi a zapřísahá ho, aby se vyvaroval předsudků a nejednal předpojatě, aby nevkládal unáhleně na nikoho své ruce. Nadevšecko Timotea ujišťuje a vyznává tuto pravdu před celým světem, že Bůh zjevuje jak dobré skutky, tak hříchy lidí. Nic nezůstává skryto.

J 9,24-38(39-41) * Jr 15,10.15-21

Čtení na 11. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.