Čtení na 10. října 2012

Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu.
Ex 23,6


Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé a čisté.
Fp 4,8


Lidé mají sklon opovrhovat chudými a utlačovat je. Spíš se postaví na stranu bohatých. Proto Bůh připomíná Izraeli ve svém zákoně, aby pamatovali na práva chudých. Apoštol Jakub kárá ty, kteří dávají přednost bohatým, a píše, že Bůh si vyvolil ty, kteří jsou podle světa chudí, aby se stali bohatými ve víře. Jak se má projevovat naše víra mezi lidmi? Je to zcela jednoduché: "Dívej se na každého očima Pána Ježíše. Buď čestný a spravedlivý ke všem bez rozdílu."

Pís 8,4-7 * Jr 44,1-23

Čtení na 10. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.