Čtení na 3. prosince 2012

Ty jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.
Ž 25,5


Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
L 11,9


Náš Bůh není někdo vzdálený, kdo tento svět stvořil a nechal ho, aby dál fungoval, jak umí. On chce pracovat a pracuje v něm neustále. Ba co víc, chce mít s člověkem osobní vztah. Dnešní texty nás nabádají k tomu, abychom s Bohem hovořili, abychom na něj spoléhali, a to nejen, když se něco nedaří nebo máme starosti, ale každý den. Ježíš nás povzbuzuje k tomu, abychom prosili, abychom klepali a abychom hledali; a jeho Otec odpoví! Je to nádherné zaslíbení a krásná realita osobní víry v Boha. Abychom ve své víře rostli, potřebujeme takový osobní kontakt s Bohem. Jestli máš dojem, že tvá víra ochladla, nebo že Bůh je daleko, ponoř se do jeho Slova, pros ho a on se ti opět dá najít.

1Pt 1,(8.9)10-13 * Iz 60,1-14

Čtení na 3. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.