Neděle 3. prosince, 1. adventní neděle

Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země.
Iz 42,10


Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid."
L 1,67-68


Začíná čas adventní, čas radostného očekávání příchodu Spasitele. Bůh se rozhodl, že přijde, že navštíví svůj lid. Proto srdce starozákonních autorů překypuje radosti a zpěvem. Zpívejte, hrajte Hospodinu píseň. Novou píseň. Ne píseň ze starých dob, ale novou. To proto, že přichází nové. Bůh "Immanuel" se stane Bohem blízkým, někým z našeho rodu. Stane se člověkem. A to je důvodem k velké radosti! A proto i my chvalme Hospodina, i za ten nový advent, nový začátek, naplněný křesťanskou radostí. Pán je blízko.
Dej, Pane, ať tento letošní advent prožívám v pravé radosti. A děkuji za nový začátek, za advent našich dnů.

Mt 21,1-9 * Ř 13,8-12(13.14) * Ž 24

Čtení na 3. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.