Sobota 3. prosince

Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce!
Ž 73,1


Simeon očekával potěšení Izraele.
L 2,25


Verš z dnešního žalmu vyznává Boží dobrotu k těm, kteří mají čisté srdce. A srdce věřícího i svévolníka je ústředním pojmem celého žalmu. Ano, na čistém srdci často záleží "až na prvním místě"! Čisté srdce člověka je výsledkem působení Boží lásky a Božího slova. Tak si představuji Simeona. Je k tomu potřeba i základní duševní a duchovní hygiena, která se dá dnes shrnout do tří důrazů: nedívej se, neposlouchej, neklikej!!! A na Simeonovi se vlastně vyplnila pozdější slova Pána Ježíše: "Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha" (Mt 5,8).
Pane Bože, prosím, pomoz mi dnes chránit mé nitro od všeho, co by mu mohlo ublížit a co by zkomplikovalo můj vztah k tobě. Prosím, ať nejsem nikomu překážkou pro jeho vztah k tobě.

Abk 2,1-4 * Iz 61,7-11

Čtení na 3. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.