Úterý 3. prosince

Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem.
Ex 6,7a


Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Ef 1,22-23


Bůh nás zve do vztahu. A to je velkolepá nabídka. Vždyť vztahy jsou to nejcennější, co v životě máme. Někdy nám to ve víru starostí uniká, podobně jako Izraelcům. Když jim Mojžíš tlumočil nabídku vztahu od samého Boha, "nebyli pro malomyslnost a tvrdou otročinu s to Mojžíšovi naslouchat" (Ex 6,9). Úmorná lopota jim zúžila obzor, v němž žili. Zapomněli na Boží pomoc v minulosti, zapomněli na jeho přísliby do budoucnosti. Žili pouze úmorným dneškem.
Možná se v tom poznáváme. Také máme někdy klapky na očích a utápíme se ve svých problémech. Neslyšíme a nevidíme nic jiného, na Boha ani na bližní nám nezbývá čas. Naštěstí Bůh netrpí hluchotou ani sklerózou jako my. Ve starozákonním příběhu stojí, že "uslyšel sténání Izraelců a rozpomenul se na svou smlouvu" (Ex 6,5). A stejně jedná Bůh snámi. I když jsme snad zapomněli, on slyší naše nářky a svou nabídku nám stále připomíná. Chce z nás mít svůj lid, má zájem o naše společenství. To je pro nás, věčné zapomnětlivce, nevídaná pocta!
Náš milý Bože, prosíme, odpusť nám, když na tebe zapomínáme. Chceme ti patřit a být tvým lidem. Amen.

Žd 10,32-39 * Za 1,7-17

Čtení na 3. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.