Čtení na 4. prosince 2012

Když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš ve městě a na poli.
Dt 28,2-3


Ježíš řekl: Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.
L 11,28


Bůh chce člověku požehnat. Avšak požehnání je podmíněno poslušností. Tak to bylo vždy v Izraeli a platí to i pro nás. Bůh očekává tvou poslušnost. My lidé jsem někdy takoví, že si všecko děláme po svém a prosíme Boha, aby nám v tom požehnal. On však žádá, abychom se řídili jeho Slovem, naslouchali mu a potom nám požehná. Proto je důležité ve všech svých rozhodnutích a ve svém jednání hledat Boží vůli. Když budeš z upřímného srdce jednat podle Božího slova a hledat jeho vůli, Bůh zaslíbil, že dostaneš požehnání, a to kdekoli.

Žd 10,32-39 * Iz 60,15-22

Čtení na 4. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.