Čtení na 3. prosince 2015

Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.
Da 3,17.18


Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.
Zj 3,8


Dnešní verš je vzat z jednoho z biblických míst, která jsou pro mě nejpodivuhodnější. Taková víra (!), taková naděje a zároveň taková odevzdanost do Boží vůle! Jak bych v takové situaci asi jednal a obstál já? Utrpení (a mučednictví) pro víru a ochota k němu jako by se vytratily z našeho (post)křesťanského evropského světa - ale jinde ve světě ještě stále mnozí pro svou víru trpí, riskují a nasazují vlastní život. Kéž dokážeme následovat takovýto příklad alespoň v menších, zato však každodenních výzvách, abychom se poklonili něčemu (někomu?) jinému - aktuálně třeba předvánočnímu shonu a konzumu...
Pane, prosíme tě za všechny, kdo trpí pro víru v tebe: Smiluj se!

1Te 5,1-8 * Iz 42,1-9

Čtení na 3. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.