Úterý 3. prosince

Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora.
2Pa 14,10


Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
Mt 7,8


Čím dál tím víc lidí, zdá se, používá na svých procházkách při chůzi hole. Nejde přitom o módní doplněk či zdravotnickou pomůcku, ale o výtečnou oporu, která zajistí lepší propojenost svalů a dané zátěže. Pro svoji pouť životem potřebuje Boží oporu pouze slabý člověk, myslí si často ti takzvaně „nevěřící“. Vnímají náboženství jen jako berličku pro „postižené“. Pravda, věřící člověk si zřejmě víc uvědomuje svá omezení, ví i o své nedokonalosti, ale má také niternou zkušenost, že Boží opora má na jeho cestě vždy smysl. Boží opora nezajišťuje pohodlnější terén a krásné počasí, ale dává cestě smysl a cíl. Ten, kdo s Boží oporou hledá, ten také nalézá, a kdo tluče, smí se opírat o víru a ví, že mu bude otevřeno.
Hospodine, děkujeme, že se k nám skláníš a podepíráš nás, a prosíme, uschopni nás, ať umíme o tvé podpoře srozumitelně předávat svědectví všem.

Žd 10,32-39 * Iz 43,1-7

Čtení na 3. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.