Čtení na 8. prosince 2012

On je štít všech, kdo v něho doufají!
Ž 18,31 B21


Ježíš řekl svým učedníkům: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení.
L 12,22.23


Péče. Stvořitel o své stvoření pečuje. Bůh se stará o havrany (L 12,24) i o oděv pro lilie (L 12,27). Pán Ježíš uvedl příklad z živočišného a rostlinného světa a doložil jím Boží péči o lidi. Upozornil své posluchače, že hojnost pozemského majetku nezajistí život (L 12,15), a vedl je k hledání Božího království na prvním místě. Vyzývá i nás, abychom vírou přijali dar věčného života a důvěřovali, že Pán Bůh nám dá vše, co potřebujeme k vezdejšímu životu. Proto se denně utíkejme k našemu nebeskému Otci s vděčností za vše, co jsme z jeho ruky dosud přijali, a s prosbou o další péči o náš život.

Mt 23,37-39 * Iz 63,7-16

Čtení na 8. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.